מודל יוניטף

ביוניטף צברנו ידע מקצועי רב, תיאורטי ומעשי, על עבודה חינוכית-טיפולית בסביבה רב תרבותית. ההיבט הכלכלי של המיזם, המאפשר לפרויקט להמשיך ולהתקיים במינימום של תרומות, הינו מודל ראוי ללמידה והשראה עבור מיזמים המבקשים לייצר מקורות הכנסה עצמאיים ובכך להרחיב את פעילותן.

מודל חינוכי טיפולי בסביבה רב תרבותית

 

אנו מאמינים שבכוחו של החינוך לשנות את מיצובם החברתי של הילדים, ולכן רואים במסלולים של יוניטף כלי להשתלבותם העתידית של הילדים ומשפחותיהם בחברה מערבית מפותחת. הצוות המועסק ביוניטף הינו צוות של נשים מהקהילה הזרה, בחירה שמייצרת לא מעט מורכבויות אך מצד שני מבטיחה את שימור התרבות, השפה והמורשת של הילדים, וגם פותחת אפשרויות תעסוקה מעשירות ומטפחות לעשרות נשים מהקהילה הזרה. חשוב לציין שאנו לא מתפשרים על קריטריונים של חינוך, ודורשים מהצוות עמידה קפדנית בסטנדרטים המקובלים במעונות ישראלים, סביב סוגיות של תקינה, העשרה, בטיחות, הזנה ובריאות . על רקע דרישה זו נוצרים קונפליקטים לא מעטים, אותם אנו מיישבים בדרך של שיח. זוהי דרכנו לסייע לילדים המתחנכים כאן, כמו גם לצוות, לחתור לשינוי חברתי משמעותי במצבם. כך שלצד גישה רב תרבותית, סובלנות ונכונות, אנו בהחלט מאמינים בהצבת גבולות ודרישות חד משמעיות בנוגע לאיכות הטיפול בילדים. לאור נסיבות אלו, הדיאלוג ביוניטף הוא תמידי ומורכב, ומגשר בין תפיסות עולם שונות, אמונות, שפות ומנהגים. מתוך הכרח זה צמח מודל עבודה ייחודי, המדגיש את המשותף ומנסה לגשר על השונה באמצעות שיח חינוכי-טיפולי.הצוות מהקהילה הזרה מודרך ע"י נשות חינוך ישראליות, וניהול המסגרות נעשה בשיתוף עם עובדות סוציאליות ישראליות. תפקיד העובדים והמתנדבים הישראלים הינו הכנסת המרכיב התרבותי והשפתי הישראלי לתוך העבודה, כמו גם הכנסת סטנדרטים מקובלים בעבודה חינוכית וטיפולית עם הילדים.בשל נסיבות חייהם המורכבות של הילדים בהם אנו מטפלים, אנו עובדים לפי מודל עבודה עם ילדים בסיכון. לפי תפיסה זו, מעונות וגני יוניטף פעילים מהבוקר ועד הערב, ואנו מלווים את המשפחות בטיפול סוציאלי והדרכה הורית צמודה, המהווים חלק אינטגראלי מהשירות הניתן אצלנו.

 

השפות המדוברות בגנים שלנו הן עברית ואנגלית. התכנים החינוכיים לקוחים הן מתרבויות המוצא של הגננות והן מהתרבות הישראלית, והחגים הנחגגים שייכים לשלוש הדתות המרכזיות הקיימות אצלנו: נצרות, אסלאם ויהדות, כאשר אנו מנסים להדגיש את המאפיינים המשותפים לחגיגות אלה בשלוש הדתות.ההשפעות התרבותיות ההדדיות שנוצרו וממשיכות להיווצר לאורך שנות עבודתנו, הביאו אותנו לגיבוש תרבות ארגונית מובחנת ביוניטף, המדגישה את הדיאלוג כבסיס לעבודה משותפת, ורואה בחיים המשותפים של אנשים מערב רב של מדינות ותרבויות שונות לא רק הכרח קיומי, כי אם גם הזדמנות ליצור סביבה מעשירה ומלמדת עבור ילדי יוניטף.

20131224_153542.jpg

20131224_153542.jpg

מודל  כלכלי עצמאי: יוניטף כעסק חברתי

 

יוניטף מהווה מודל עסקי עצמאי-  80% מעלויות התפעול השוטפות של המעונות והמועדוניות, לרבות שכרן של הגננות והמטפלות הזרות, הזנה וציוד מתכלה, מכוסות על ידי תשלומי הורים, ורק ה-20% הנותרים מושתים על גורמים חיצוניים כגון קרנות ועסקים, לכיסוי עלויות שכרה של הצוות הישראלי (עובדות סוציאליות והדרכה פדגוגית). התפעול השוטף של המעונות מכסה את עצמו הודות למקורות הכנסה פנימיים שהמודל מייצר. לשם הקמת מעון נוסף אנו זקוקים לסכום ראשוני המיועד לשיפוץ תשתיות ורכישת ציוד, ולאחר מכן הפרויקט ממשיך לגלגל את עצמו.

פמיניזם של הגירה- פיתוח עצמאות כלכלית לנשים

 

אחת ממטרות הקמתו של מיזם יוניטף היא להעניק הזדמנות לנשים זרות להקים עסק כלכלי רווחי בעל אג'נדה חברתית. השתתפות נשים במודל העסקי של יוניטף מציעה הזדמנות מקצועית-כלכלית ייחודית: לעבוד ולפעול תחת מטריית ליווי תפעולית של הקרן למעורבות חברתית,  כאשר הן מפעילות את המקום כעסק שלהן, ויחד עם זאת מקבלות מעטפת שלמה של סבסוד, הדרכה מקצועית וליווי מטעם העמותה. מנגד, מתחייבות הנשים לפעול על-פי הסטנדרטים המקובלים בישראל בנושא טיפול בילדים בגיל הרך, ולקבל על עצמן את העמותה כגורם המפקח באופן הדוק על איכות הטיפול בילדים (למשל אי שימוש באלימות, יחס ראוי של כוח אדם לפי מספר הילדים בכיתה, שעות הפעלה של המעון ועוד). זהו  מיזם פמיניסטי בכל מימדיו המושתת על ערכים של תקשורת, משפחתיות ודאגה אמהית: הוקם על ידי אישה, מנוהל על ידי צוות נשי ונותן מענה ללקוחות נשים.

יוניטף © 2017

למדו עוד על יוניטף

עקבו אחרינו בפייסבוק

  • Black Facebook Icon

* קרדיט צילום - חופית רוכברגר