top of page

אוריינות

בוקר, כלב, סבתא, מרבד, פרח, ילדה, בלון, חתול, כועס- הן כולן מלים חדשות שרכשו הפעוטות ביוניטף במסגרת התוכנית "שעת סיפור", שהנחו בנות השירות הלאומי. במפגשים דו שבועיים קבועים, בקבוצות קטנות, סופרו והומחזו ספרי הילדים הקלאסיים במעונות ובמשפחתונים שלנו. הפעילות הייתה מלמדת וחווייתית, הילדים ציפו למפגשים ונהנו להשתמש במלים החדשות שרכשו במהלך התוכנית.


תהליך רכישת השפה הוא נושא שמעסיק אותנו ביוניטף רבות. במסגרות החינוכיות שלנו, ניתן לשמוע בליל שפות מרתק, אולם רוב המחנכות לא מדברות עם הילדים בשפת האם שלהן, מה שמשפיע כמובן על תקינותה של השפה. מתוך הרצון להנכיח בכיתות המעון ובמשפחתונים את השפה העברית התקנית, נוצרה תוכנית "שעת סיפור" שמטרתה לקדם יכולות אורייניות בגיל הרך. תודה לשותפות.ים היקרות.ים שהפכו את התוכנית לאפשרית!
13 צפיות0 תגובות

Opmerkingen


bottom of page