top of page

גמילה מחיתולים


מלאות גאווה בטיטי, מנהלת מעון יוניטף.

טיטי, גננת מלאת נסיון וידע, העבירה בשנה האחרונה הכשרות להורי הקהילה. במפגש האחרון התמקדה בנושא חשוב ורלוונטי - פרידה מחיתולים. ההורים למדו על תהליך הגמילה, המשמעויות השונות ועל התפקיד שעליהם לקחת במסע של הילד לפיתוח העצמאות. מלבד הלמידה למפגש ערך נוסף בחיזוק הקשר בין הבית למעון ויצירת שיתופי פעולה למען הילדים.

בשבוע הבא טיטי מתכננת מפגש עם הורי כתת התינוקות שלה, בנושא תקשורת בין הורה - ילד. כל הכבוד!
15 צפיותתגובה 1
bottom of page