top of page

אנו פועלות כדי להבטיח שכל ילד יזכה לסביבה חינוכית בריאה ובטוחה.

מחקרים מראים שילדים המשולבים במסגרות חינוך לגיל הרך נכנסים למערכת החינוך הממלכתית במוכנות גבוהה יותר ומגיעים להישגים אקדמיים גבוהים יותר. כל התוכניות והשירותים שאנו מעניקות ממוקדות בילדים. 

unitaf_shape-42.png
unitaf_shape-53.png
unitaf_shape-54.png
unitaf illustrations-37.png

אנו יוצרות תוכניות לגיל הרך עם מטפלות מהקהילה.

כל מסגרות יוניטף הם עסקים בבעלות נשים, המנוהלים על ידי נשים מהקהילה הזרה. הם פועלים בהתאם לתקני הטיפול בילדים בישראל, ומספקות ליווי סוציאלי לילדים ומשפחותיהם, ומקפידות על סטנדרטים חינוכיים על ידי מתן הדרכה שבועית והדרכה למטפלים. 

מסגרות יוניטף פועלות תחת שלושה דגמים שונים:

line2-31.png

אנו מכשירות ותומכות בנשים חסרות מעמד כמטפלות לגיל הרך.

  • הצוות המטפל מקבל הכשרה שוטפת על ידי מדריכות חינוכיות בנושא החינוך בגיל הרך, ומסופקות עם כלים ליצירה ושמירה על סביבה חינוכית עשירה.

  • הדרכות קבוצתיות בנושאים מיוחדים מובלות בשיתוף מדריכות ומטפלות ועוסקות בנושאים כמו: מיינדפולנס בכיתה, הכנה לכיתה א 'וחינוך מיוחד.

line2-31.png

אנו מחזקים אמהות ואבות באמצעות קבוצות והדרכה.

כל מסגרת יוניטף מלווה על ידי עובדת סוציאלית, המסייעות לילדים ומשפחותיהם בתהליכי מיצוי זכויות והנגשת שירותים. 

צוות יוניטף מדריך את הורי הילדים לאורך כל השנה באמצעות הדרכות פרטניות, הכשרות וקבוצות העצמה שונות.

אנו עובדים עם מנהיגי הקהילה כדי לקדם סוגיות חשובות ולחזק את חוסן הקהילה.

line2-31.png
unitaf_shape-50.png
unitaf_shape-57.png
unitaf_shape-42.png
%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%

אנו מקדמים את זכויותיהם של ילדים חסרי מעמד על־ידי מוסדות לובי ופקידים.

הצוות שלנו עובד ללא הפסקה למען זכויות ילדים חסרי מעמד בישראל. אנו מקדמות העלאת מודעות והפניית משאבים לטובת הילדים.

בשנת 2015, לאחר חמישה מקרי מוות במחסני הילדים, צוות יוניטף הביא לשינוי מדיניות והוביל לקיחת אחריות על ידי מדינת ישראל. כתוצאה מכך נחתמה החלטת ממשלה 2487 המפנה משאבים להקמת מסגרות של מעונות יום על פי מודל יוניטף עבור מאות ילדים חסרי מעמד בגילאי לידה עד שלוש החיים בישראל.

על אף החלטה זו עבודתנו רחוקה מלהסתיים. החלטת הממשלה אינה מכסה את כל ילדי הקהילה ומאות רבות של ילדים עדיין שוהים במחסני ילדים. בנוסף, ילדים חסרי מעמד עדיין אינם מקבלים מענה לזכויות הבסיס שלהם כמו בריאות ורווחה. מחסני הילדים עדיין פועלים ומאות ילדים עדיין.

bottom of page