top of page
unitaf illustrations-29.png
unitaf illustrations-29.png

אנו מדמיינות עולם שבו לכל הילדים יש הזדמנות לצמוח ולשגשג בסביבה בטוחה.

unitaf illustrations-28.png
03-18.png

אנחנו...

02-16.png

הקרן למעורבות חברתית ע"ש יהודה טריביטש, המפעילה את פרויקט יוניטף, הוקמה בשנת 2004 במטרה לשים קץ לתופעת מחסני הילדים. העמותה הוקמה על ידי קבוצת מתנדבים שהחליטו לפעול למען ילדים חסרי מעמד בגיל הרך ולהקים עבורם מסגרות שיספקו שירותי רווחה וחינוך. 

יוניטף הוא מיזם ייחודי המפעיל מסגרות חינוכיות לילדים חסרי מעמד בגיל הרך, הוכר על ידי משרד הממשלה ומשרדי הרווחה והכלכלה כמודל תקני להפעלת מסגרות בקהילה הזרה.

03-18.png

הגישה שלנו

יוניטף הינו מיזם קהילתי. 

מסגרות יוניטף מופעלות על ידי גננות ונשות צוות מהקהילה הזרה בלווי והדרכה חינוכית צמודה של צוות הקרן למעורבות חברתית.

line4-34.png
green-26_edited.png

מדריכות פדגוגיות

מכשירות את נשות הצוות המטפל במסגרות לטובת יצירה ושמירה של סביבה חינוכית עשירה מותאמת לגילאים השונים.

down-37-37_edited.png

אנחנו הכפר.

down-37-37_edited.png

מנהלות גנים

נשים חסרות מעמד מקבלות ליווי, הדרכה, ופיקוח כשהן מפעילות מסגרות חינוך לגיל הרך.

צוות פארא רפואי

קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, ומטפלת רגשית המספקות טיפולים פרטניים וקבוצתיים לילדים עם צרכים מיוחדים בתוך המסגרות.

down-37-37_edited.png

הדרכה וקבוצות להורים

צוות יוניטף מדריך את הורי הילדים לאורך כל השנה באמצעות הדרכות פרטניות, הכשרות וקבוצות העצמה שונות.

down-37-37_edited.png

עובדות סוציאליות

מלוות את הצוותים החינוכיים, את הילדים ואת משפחותיכם. מסייעות בתהליכי מיצוי זכויות והנגשת שירותים.

down-37-37_edited.png
green-26.png
bottom of page